"Minin and Pozharsky" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : Minin and Pozharsky

Genre : History, Drama

Cast : Aleksandr Khanov (Kuzma Minin), Boris Livanov (Knyaz Pozharsky), Boris Chirkov (Roman), Anatoli Goryunov (Getman Khodkevich), Lev Sverdlin (Grigori Orlov), Vladimir Moskvin (Stepan Khoroshev), Yevgeniy Kaluzhsky (Ivan Zarutskiy), Lev Fenin (Smit), Mikhail Astangov (King Sigismund), Ivan Chuvelyov (Vaska), Vladimir Dorofeyev (Nelyub Ovtsin), Yevgeni Gurov (De Mallo), Yelizaveta Kuzyurina (Pozharskiy's wife), Nina Nikitina (Palashka), Nikolai Nikitich (Fedor Zotov), Pyotr Sobolevsky (Anokha), Naum Rogozhin ((unconfirmed)), Mikhail Gluzskiy ((uncredited)), Sergey Komarov (Knyaz Trubetskoi)

Movie Plot :

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy