The Olsen Gang 1968

The first of 14 Olsen Gang films presents us with Egon Olsen, head of the gang, and his friends Benny and Kjeld, who want to become the best known gang in Denmark and eventually Europe by stealing a famous Bavarian work of art currently displayed in a Copenhagen museum. Although Egon's plan works out fine, there is only trouble ahead for the little gang.

Olsenbanden: Operasjon Egon 1969

The prison has always been a good breeding ground for the perfect crime. The inmates learn from one another. This is also the case with Egon Olsen, leader of the Olsen Gang. While he was in the slammer, he planned how he would steal the fantastic golden figure Keizeroppzatsen (worth 12 million) which was previously owned by the German emperor, and is now on display in Oslo. The exhibition is heavily guarded with security systems, cameras and Inspector Hermansen. Yet somehow the Olsen-Gang manages to steal the figure, but Hermansen is on their trail.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry 1970

En utenlandsk forbryterliga gjør et storstilt bankkupp. Mistanken faller på Olsenbanden. De redder seg unna, opptar jakten på de virkelige forbryterne og dermed er det hele i gang. Politiet er på jakt etter Olsenbanden, og de igjen er på jakt etter medlemmene i forbryterligaen.

The Olsen Gang Sees Red 1976

Egon and the gang are hired to stage a robbery of an antique Chinese vase for an economically challenged baron. Naturally they fooled, which infuriates Egon. The gang tries to get back at the baron by switching the vase with a cheap Hong Kong copy. One attempt is made during the barons hunting party, where Egon ends up being bricked up in the catacombs. In another attempt, the gang has to coordinate breaking through several walls at The Royal Theater in Copenhagen with the "Elverhøj" overture.

The Olsen Gang Goes Crazy 1973

When Egon Olsen gets out of Vridlose State Prision once again, his friends Benny and Kjeld do not want to know about his new ingenious plan: they are actually WORKING in a shop! Thus, he has to think of something else to get his hands on the money of some international gangster.

Olsenbanden tar gull 1972

Hele banden med Kjell, Benny og Egon i spissen er denne gangen på jakt etter en skatt fra krigens dager, gjemt bort i en millitærbunker. De er ikke alene om jakten, det er flere som kjenner skjulestedet: Profesjonelle revolverbanditter, froskemenn og en skraphandler. Samtidig har militæret mistanke om at det foregår noe på sperret område.

The Olsen Gang Long Gone 1981

Criminal genius Egon Olsen presents his accomplices Benny and Keld with yet another infallible plan that can only end badly. The booty is a red suitcase containing values ​​worth five million. The sinister mastermind Bang-Johansen carries the suitcase. The Olsen Gang follows him to Paris, where they put their cunning and carefully organized plan into motion.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok 1973

Det er de store overraskelsene som får latteren til å runge, derfor røpes ikke handlingen her! Men at det er en ny vri på sakene, det kan vi ihvertfall røpe. Kuppet - det riktig store - det endelige kuppet - kuppet over alle kupp - vil gi 6 millioner i svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og Politiet.

The Olsen Gang in Jutland 1971

The Olsen gang in Jutland. Ones again Egon Olsen has a plan when he gets out of Vridslose State Prison. He has found out that the Germans left a large sum of money (in American dollars and gold bars) in one of their commando bunkers, when they were defeated in 1945; the only problem it's in Jutland. Egon, Benny and Kjeld "appropriate" a car and drives to Jutland along with Kjelds wife and child Yvonne and Borge. They look forward to fooling the the people in Jutland, but of course, things don't go quite as planed. It ends with Benny, Kjeld, Borge and Yvonne sitting in the train back to Copenhagen, were they are overtaken by Egon in his car on the road next to the track. This is the last time the Olsen gang goes to Jutland.

Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken 1978

Egon er atter bak murene. Og atter fødes en ny plan. En korrupt diplomat har på ulovlig vis ervervet seg 10 millioner dollar på salg av subsidiert fjellsmør til utlandet. Disse pengene skal "vaskes rene" i den norske avdelingen av Verdensbanken. Egon regner med å få kloa i dem før de når dit.

The Olsen Gang on the Track 1975

Egon and his two cronies managed to sneak a fortune with them to Spain. Here they live a life in a whirl of pleasures, but they are not truly happy. While Egon always has the money chained to him, Bøffen still manages to steal them. Egon ends up in jail once again, and when he comes out, he has a brilliant plan.

The Olsen Gang in a Fix 1969

A good looking female social welfare worker makes Egon Olsen forget about crimes for some time, but when an American gangster breaks into a local bank and the police think its Egon's work, he has to get back to work to prove he's innocent.

The Olsen Gang Never Surrenders 1979

Egon plans to exploit knowledge gained during his latest term of incarceration. By stealing the unmanipulated financial records of DanInvest he obtains the majority of the stocks in the department store Magasin du Nord, just in time for their closing sale. The attempt to get the red suitcase that will save the day they rob the main vault at the EEC headquarters in Brussels and end up hijacking a tank.

Olsenbanden for full musikk 1976

Egon, Kjell og Benny, også kalt Olsenbanden, vikler seg inn i den ene farefylte situasjonen etter den andre - fra nifse opplevelser i middelalderkjellere hvor gjenferd går igjen til tidenes kupp i Nationaltheateret under det danske gjestespiller "Elverhøj".

The Olsen Gang Outta Sight 1977

Egon is starting to be a little forgetful; he forgot the zone number, so he fails to open the strongbox. When he gets out of Vridslose State Prison, Kjeld and Benny have become associates of Yvonne's cousin Georg from America. He is not just some old-fashioned strongbox thief that can't remember like Egon, but a young hip IT criminal, that thinks that everyone else is inferior. However, Egon doesn't take lightly to the Georg's patronizing so he sabotages Georg's computer and ruins his cup. This time Egon's ambitions reaches a new high, when he and his gang break in to the World Bank, and they get away with it. Of course, thanks to Yvonne, they aren't rich very long.

The Olsen Gang Goes to War 1978

Some criminal EU ministers plan to turn Denmark into a gigantic fair ground and holiday paradise. Egon gets his hand at some important documents which could both make him rich and take care of Denmark's future.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet 1977

Etter atter en tid på "Botsen" har Egon en genial plan klar. Med sin store forkjærlighet for timing og tilrettelegging retter han denne gangen blikket mot en av landets mest velsmurte og solide institusjoner: NSB. Egons frastjålte millioner er nemlig byttet inn i gullbarrer av noen multinasjonale slyngler, og barrene må fraktes med tog. Det kan ikke beskrives, det må ses!

Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder 1979

Snipp snapp snute - så var oljeeventyret ute. Ja, så forferdelig kunne det ha gått dersom ikke Olsenbanden hadde opptrådt på arenaen. En tidligere høyt betrodd medarbeider i Oljedirektoratet, nå finansmegler Brock-Larsen, er på jakt etter en mikrofilm inneholdende opplysninger om nye oljeforekomster i Nordsjøen. Disse vil han selge til et tysk storkonsern for 100 millioner D-mark. Egon kjenner til saken, og etter mange viderverdigheter kommer han i besittelse av filmen.