Olsenbanden: Operasjon Egon 1969

The prison has always been a good breeding ground for the perfect crime. The inmates learn from one another. This is also the case with Egon Olsen, leader of the Olsen Gang. While he was in the slammer, he planned how he would steal the fantastic golden figure Keizeroppzatsen (worth 12 million) which was previously owned by the German emperor, and is now on display in Oslo. The exhibition is heavily guarded with security systems, cameras and Inspector Hermansen. Yet somehow the Olsen-Gang manages to steal the figure, but Hermansen is on their trail.

Olsenbanden for full musikk 1976

Egon, Kjell og Benny, også kalt Olsenbanden, vikler seg inn i den ene farefylte situasjonen etter den andre - fra nifse opplevelser i middelalderkjellere hvor gjenferd går igjen til tidenes kupp i Nationaltheateret under det danske gjestespiller "Elverhøj".

Olsenbanden tar gull 1972

Hele banden med Kjell, Benny og Egon i spissen er denne gangen på jakt etter en skatt fra krigens dager, gjemt bort i en millitærbunker. De er ikke alene om jakten, det er flere som kjenner skjulestedet: Profesjonelle revolverbanditter, froskemenn og en skraphandler. Samtidig har militæret mistanke om at det foregår noe på sperret område.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry 1970

En utenlandsk forbryterliga gjør et storstilt bankkupp. Mistanken faller på Olsenbanden. De redder seg unna, opptar jakten på de virkelige forbryterne og dermed er det hele i gang. Politiet er på jakt etter Olsenbanden, og de igjen er på jakt etter medlemmene i forbryterligaen.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok 1973

Det er de store overraskelsene som får latteren til å runge, derfor røpes ikke handlingen her! Men at det er en ny vri på sakene, det kan vi ihvertfall røpe. Kuppet - det riktig store - det endelige kuppet - kuppet over alle kupp - vil gi 6 millioner i svarte penger. Og hvem kjenner til dette? Egon Olsen og Politiet.

Men Olsenbanden var ikke død! 1984

Hvordan gikk det egentlig med Egon, Benny og Kjell i Olsenbanden, som i siste film dro sydover med kofferten full av panger? Svaret får vi nå!

Olsenbanden møter Kongen og Knekten 1974

Egon, Kjell og Benny har gått under jorden, men da Kongen og Knekten utfordret dem måtte de slå til Igjen dreier det seg om store penger: 4 millioner i lett omsettlig mynt, nemlig moms-penger! I løpet av kort tid er de impliserte i tur og orden millionærer og raka fant en rekke ganger, For hva gjør man når man har 4 millioner mellom hendene? Man kan gjøre som Egon Olsen - eller som Kongen. De to har nemlig svært så forskjellige syn på hvordan en millionær skal oppføre seg.

Olsenbanden gir seg aldri! 1981

Kontanter er snart avlegs med det inflasjonstempoet vi har i dag... bedre med verdipapirer og fast eiendom! Disse tanker har også Olsenbanden gjort seg - og de tenker stort!

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet 1977

Etter atter en tid på "Botsen" har Egon en genial plan klar. Med sin store forkjærlighet for timing og tilrettelegging retter han denne gangen blikket mot en av landets mest velsmurte og solide institusjoner: NSB. Egons frastjålte millioner er nemlig byttet inn i gullbarrer av noen multinasjonale slyngler, og barrene må fraktes med tog. Det kan ikke beskrives, det må ses!

Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken 1978

Egon er atter bak murene. Og atter fødes en ny plan. En korrupt diplomat har på ulovlig vis ervervet seg 10 millioner dollar på salg av subsidiert fjellsmør til utlandet. Disse pengene skal "vaskes rene" i den norske avdelingen av Verdensbanken. Egon regner med å få kloa i dem før de når dit.

Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder 1979

Snipp snapp snute - så var oljeeventyret ute. Ja, så forferdelig kunne det ha gått dersom ikke Olsenbanden hadde opptrådt på arenaen. En tidligere høyt betrodd medarbeider i Oljedirektoratet, nå finansmegler Brock-Larsen, er på jakt etter en mikrofilm inneholdende opplysninger om nye oljeforekomster i Nordsjøen. Disse vil han selge til et tysk storkonsern for 100 millioner D-mark. Egon kjenner til saken, og etter mange viderverdigheter kommer han i besittelse av filmen.

Olsenbandens siste stikk 1999

Egon er fratatt bowler og sigar og er installert på Solgløtt aldershjem. Benny livnærer seg på budtjeneste og taxi. Dynamitt-Harry hinker rundt etter et sprengningsuhell i Romeriksporten, mens Valgborg stuller hjemme alene etter Kjells bortgang og trøster seg med at så lenge det er tomflasker i huset, er det håp.

Olsenbandens aller siste kupp 1982

Våpenhandel til 1 million kroner! Og Olsenbanden blir selvfølgelig innblandet... i god, gammel stil planlegger de sitt aller siste kupp.

Olsenbandens siste bedrifter 1975

Olsenbanden er på farten igjen. Denne gangen er det de ettertraktede Bedford-diamantene som står i sentrum for Egon, Kjell og Benny. De skal skifte eier på mistenkelig vis. Da er det Olsenbanden slår til igjen og løser flokene for seg selv. Igjen gjør de livet surt for politifullmektig Hermansen og alle andre som forsøker å trampe i klaveret deres.

The Junior Olsen Gang Goes Submarine 2003

On the orphanage Lykkebo, Egon sits and wants a real family - a mother and a father like Kjell has. The rich couple Gyldenløwe picks out 5 boys they consider adopting, but with a little sabotage Egon himself get picked. Suddely Egon is the rich son with a swimming pool and a big house. What Egon don't know is that Gyldenløwe has exchanged a million dollars for all the papers on Egon Olsen.

The Junior Olsen Gang and the Black Gold 2009

The story is set in the 1960s. Norwegian engineers are searching for oil and our main character, Egon Olsen, convinces his friends to buy stocks in the oil market In the process, Egon, stumbles upon a scheme to fool the Norwegian Government that there is indeed no traces of oil in the North Sea. The Olsen Gang tries to tell the ministry the truth about the oil but they are caught by the bad guy, Sheik El-Altan, who in order to make sure the boys keep their mouths shut, kidnaps, Valborg, and brings her to Egypt. Egon and his two friends decide to rescue Valborg and embark upon an adventurous trip to Egypt and the Pyramids.

Recently Searched