"The Rickshaw Man" Full Movie
error

A plugin is needed to display this video.

Install plugin...

Title : The Rickshaw Man

Genre : Drama

Cast : Toshirō Mifune (Matsugoro), Hideko Takamine (Yoshiko Yoshioka), Hiroshi Akutagawa (Capitaine Kotaro Yoshioka), Chôko Iida (Otora), Chishū Ryū (Shigezo Yuki), Haruo Tanaka (), Jun Tatara (), Seiji Miyaguchi (), Ichirô Arishima (), Bokuzen Hidari (), Yoshio Tsuchiya (), Kenji Kasahara (), Yoshio Kosugi (), Junji Hirana (), Tsuruko Umano (), Keiko Muramatsu (), Kaoru Matsumoto ()

Movie Plot : The story of Muhōmatsu, a rickshaw man who becomes a surrogate father to the child of a recently widowed woman. 1958 remake of a 1943 film (same title, same director)

  • Contact Me
  • DMCA Policy
  • Privacy